Jelenlegi hely

Mi mennyi 2023-ban?

Mennyi 2023-ban a minimálbér, a garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási-, közalkalmazotti-, közszolgálati bér? Mennyi a családi pótlék, a GYES, a maximum GYED összege? Mennyi közterhet fizetnek a munkavállalók és a munkáltatók? Mire számíthatnak az álláskeresők? Milyen adókedvezményekkel számolhatunk és hogy alakul a szociális ellátások összege? Összegyűjtöttük!

Családtámogatások és pénzbeli társadalombiztosítási ellátások 2023-ban
 

CSED (Csecsemőgondozási díj)                 
(korábban terhességi- gyermekágyi segély)
a naptári napi alap 100%-a
a naptári napi jövedelem 100%-a
GYED (Gyermekgondozási díj) a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, azaz 2023-ban 324 800 Ft
Nagyszülői GYED a nagyszülő jövedelméből számított a naptári alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindnekori minimálbér kétszeresének 70%-a, azaz 2023-ban 324 800 Ft
Nevelőszülői GYED

a nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyeremekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, azaz 2023-ban 126 500,- Ft, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

Táppénz                        a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)
a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetén, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik afekvőbeteg- ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, 2023-ban 15 466,66 Ft-ot. 
CSP (családi pótlék) egy gyermekes család esetén

12 200 Ft/hó

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban,    
javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekenként
23 300 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekenként
25 900 Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőknél és nem
intézményben él, az ilyen személy után személyenként

20 300 Ft/hó

a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem is súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt.72 § (1) bek. alapján deiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult
után személyenként
14 800 Ft/hó
Anyasági támogatás
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer,
koraszülés esetén egyszer részt vett várandósgondozáson.
az öregségi nyugdíjminimum 225%-a 64 125 Ft
 
ikergyermekek esetén 300%-a 85 500 Ft

GYES (Gyermekgondozást segítő ellátás)
Korábban: gyermekgondozási segély

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 26. § (2) bek. 

A szociális vetítési alap 100%-a
Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege a szociális vetítési alap összegének és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §). rmekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 10 éves koráig vehető igénybe
28 500 Ft/hó
GYET (Gyermeknevelési Támogatás) A szociális vetítési alap 100%-a
A támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) 
28 500 Ft/hó

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2023-ban

  Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/óra
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 232 000 53 340 10 670 1 334
Garantált bérminimum 296 400 68 140 13 630 1 704
Közfoglalkoztatási bér 170/2011 (VIII.24.) Korm. rend. bek. (minimálbér 50%-a) 116 000 26 670 5 335 -
Garantált közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. (garantált bérminimum 50%-a) 148 200 34 070 6 815 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér 110%-a ) 127 600 29 337 5 869 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér (közfoglalkoztatási garantált bér 110%-a) 163 020 37 477 7 497 -
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére (közfoglalkoztatási bér 55%-a ) 63 800
(6 órás!)
14 670
(6 órás!)
2 935
(6 órás!)
-

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére
(közfoglalkoztatási garantált bér 55%-a) 

179 322
(6 órás!)
41 225
(6 órás!)
8 246
(6 órás!)
-

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja

38 650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20 000 Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény- 1. fizetési fokozat 566 660 Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 6 000 Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege- gyermekenként, fiatal felnőttenként 15 000 Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya a fennállásának időtartama alatt megillető alapdíj legalacsonyabb összege
(attól függetlenül, hogy helyeztek-e el  nála gyermeket vagy fiatal felnőttet)
minimálbér 30%-a
69 600 Ft/hó
A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege, az alapdíjon felül - gyermekenként, fiatal felnőttenként minimálbér 20%-a
46 400 Ft/hó
A nevelőszülőt megillető többletdíj legkisebb összege a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként minimálbér 7%-a
16 240 Ft/hó

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 2023-ban

  Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a 232 000 Ft/hó 7 733 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a  92 800 Ft/hó  3 093 Ft/nap
(az előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek a harmincad része)
Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg
162 400 Ft/hó


Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 2023-ban

Szociális hozzájárulási adó a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások után a kifizető, illetőleg (ha az adott jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani) a jövedelmet szerző természetes személy fizeti, mértéke:
adóalap 13%-a
((a mentesülések, különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában lásd a Szocho.tv.ben foglaltakat)
Rehabilitációs hozzájárulás a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének
kilencszerese/fő/év  (a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata) 


Munkavállalók által fizetendő közterhek 2023-ban

Nyugdíjjárulék (2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25.§ (2) bekezdés ) 10%
Társadalombiztosítási járulék (2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25.§ (1) bekezdés) 18,5 %

2023-as BÉRKALKULÁTOR A NETTÓ BÉR KISZÁMÍTÁSÁHOZ ITT!

 

Adókedvezmények 2023-ban

Az adózási szabályokra, adókedvezményekre vonatkozó naprakész információk az állami adóhatóság honlapján, a https://nav.gov.hu/adozas-mindenkinek linkhivatkozás alatt érhetőek el.

Adóalap kedvezmények (családi kedvezmény és első házasok
kedvezménye)

családi adókedvezmény jogcímén az összevont adóalap - az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor -
- egy eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként   66 670 Ft-tal
- két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként:
- három és minden további eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthető

első házasok kedvezménye jogcímén az összevont adóalap jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen
összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Kedvezményes adózású béren kívüli
juttatások
- pénzjuttatás maximum 100 000 Ft/év és/vagy
- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)
           - szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft/év;
           - vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft/év;
           - szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft/év.
feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes értéke nem haladja meg az éves rekreációs keretösszeget (költségvetési szerveknél 200 000 Ft/év, más munkáltatóknál  450 000 Ft/év)
   

ADÓELŐLEG NYILATKOZAT A 2023. ÉVI CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!

NYILATKOZAT 4 VAGY TÖBB GYERMEKET NEVELŐ ANYÁK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!

NYILATKOZAT 30 ÉV ALATTI ANYÁK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!

ADÓELŐLEG NYILATKOZAT AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!


Egészségügyi szolgáltatási járulék  2023-ban

9 600 Ft/hó (320 Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.
2023-as Tájékoztató füzet az egészségügyi szolgáltatási járulékról: ITT

Szociális ellátások 2023-ban

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult.  Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér  mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének (a továbbiakban: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás az összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és a szociális vetítési alap összege 95%-ának (2023-ban a szociális vetítési alap 95%-a: 27.075,- Ft) szorzatával.
 

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD)

1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 38. § (1) bek. a)b) pontja, 39. § (1) bekezdése és 39/A. § (1), (2) és (3) bekezdése Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (Költségvetési tv.) 71. § (2) bekezdésének a) pontja 

Jogosult Havi összeg
Az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik (egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg).  A gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozó részére is megállapítható, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált. A Szoctv. 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2023. évben 232.000,- Ft.  Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani (2023-ban 380.00,- Ft). A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a más rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott feltételek fennállnak, továbbá a szülő részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, továbbá a gyermeknevelési támogatást - részesülő jogosult esetén a megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. 
Ápolási díj Jogosult Havi összeg

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és (1b) bek.], ha állandó és tartós gondozásra szoruló  - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi és  - az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn. (Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg  100%-a: 

2023-ban 45 665,- Ft 

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj):  2023-ban 82 200,- Ft 

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha: - komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy  - olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak  (Szoc. tv. 43. §) 
  Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg. (Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.) a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj):  2023-ban 68 500,- Ft 


Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 2023-ban

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 1 200 Ft
2. turisztikai idénymunka (a hónap első napján érvényes minimálbér (2023.01.01-től 232.000,- Ft) 0,5%a, száz forintra kerekítve, azaz 2023.01.01-től ) 1 200 Ft
3. alkalmi munka a hónap első napján érvényes minimálbér (2023.01.01-től 232.000,- Ft) 1%a, száz forintra kerekítve, azaz 2023.01.01-től ) 2 300 Ft
4.

filmipari statiszta
minden napra az aznap érvényes minimálbér (2023.01.01-től 232.000,- Ft) 3%a, száz forintra kerekítve, azaz 2023.01.01-től )

7 000 Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és b) pontjai, 2. § 8. pontja, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 10. §-a és 12. § (1) bekezdése alapján

 

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának tájékoztatója alapján szerkesztette:

-Pécsimami

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Rázva, keverve... jeges tea és kávé italok forró napokra

Rázva, keverve... jeges tea és kávé italok forró napokra

A nagy nyári melegben gyakran úgy érezzük, hogy könnyebb lenne egy kávéval, vagy teával. Forró helyzetekre jól jön néhány jeges korty akár mindkettőből.
Bolhazsákok és könyvmolyok

Bolhazsákok és könyvmolyok

Emlékszel még gyerekkorodból az összebújós meseolvasásokra? Az első kiböngészett betűkre, mikor végre összeállt egy szó? A takaró alatt zseblámpával olvasott regényekre? A könyvek világába belépés élménye egy életre elkísér bennünket.
Így lesz ügyes kezű gyereked

Így lesz ügyes kezű gyereked

Sok szülő csak az iskolaérettségi vizsgálatok során szembesül azzal, hogy óvodás gyermekének a rajzkészsége, vonalvezetése még nagyon távol áll attól, amilyen készségekre az első osztályban szüksége lesz. Kézenfekvőnek tűnhet ilyenkor színezők és feladatlapok garmadájával elárasztani a gyereket, ám a mozgások finomodásához nem erre van szükség.
Grillszezonban az édességet is együk grillezve!

Grillszezonban az édességet is együk grillezve!

A gyümölcsök magas cukortartalma szinte kiabál a grillezésért. Imádnivaló ízt ad a finom karamellizált réteg mindenféle gyümölcsnek.
Ugrás az oldal tetejére